Vi fordømmer voldsforherligelse

Kilde: Nedskrevet etter innslag på nrk.no

Hva er det som kjennetegner en ekstremist? Jo, de har den eneste rette definisjonen på alt! De har viljen til å bruke vold til å oppnå sine mål. Devaluering av menneskeverdet til mennesker i bestemte grupper. Og viljen til å bruke terror.

Islamsk Råd Norge, sammen Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, gikk for tre år siden og fordømte alle som kunne stå inne for den type voldsforherligelse og oppfordring til hat og vold i vårt samfunn.