Norsk, norsk og kun norsk

Kilde: K. Bing (red): Nordpolfarernes Triumftog ved Hjemkomsten til Norge. Kristiania 1896, s. 80

Norske Forsamling!

Midt under Festens Jubel samler sig som i et Brændpunkt den hellige Følelse, der besjæler os alle: Fædrelandskjærligheden.

Der var en Udlænding, som med Undren spurgte om Grunden til den umaadelige Begeistring, hvormed hele det norske Folk som én Mand hylder Nordpolsekspeditionen, da den jo dog er et Foretagende, hvis Resultater kun kan vurderes af Videnskaben. Jo, var Svaret, et godt Svar, et Svar, der ikke kan gjentages for ofte: Det kommer deraf, at vi gjennem denne Ekspedition har en enestaaende Anledning at vise Verden, at der findes et Land, et selvstændigt og daadskraftigt Land, som heder Norge. Dette er for os Hovedsagen. Ingen Kunstner skal kunne bortforklare den Kjendsgjerning, at Nordpolsekspeditionen er norsk, norsk og kun norsk. Og vi er stolt af at være Børn af det Land, der har fostret Fridtjof Nansen og hans Mænd.