Nyttårstale

Kilde: Det kongelige slott

Ærede lyttere, kjære landsmenn.

Atter står vi ved inngangen til et nytt år.

Hendingene i de siste månedene av det gamle året kaster sine skygger over det nye, og det er ennå vanskeligere enn vanlig ved et nyttårsskifte å spå - selv bare omtrentlig - hva fremtiden kan ha i sitt skjød.

Med sorg har vi sett at våre forhåpninger om større avspenning, om fordragelighet og forståelse blant verdens folk er blitt knust. Det ser ut til at vi er inne i en periode med uro og kriser, hvis utgang vi ikke idag kan øyne.

Det er nok så at menneskeheten alltid har måttet kjempe for sin frihet og for sine idealer. Og vi må tro at de kamper som føres i dag også vil føre frem til større frihet og lykke for de folkene det gjelder.

Vi har gitt uttrykk for vår samfølelse og medfølelse med dem som kjemper og lider for en rettferdig sak. Fred og forsonlighet folkene og landene imellem er vårt store mål, nå som alltid før, og vi håper og tror at dette målet vil bli nådd i vår tid.

Her hjemme har vi fått leve vårt liv i fred og har på mange vis halt et år i utvikling og fremgang. Men vi er også blitt minnet om at vi ikke bare kan være oss selv nok. Vi er blitt stillet overfor krav som peker langt ut over våre grenser. Vi har måttet ta konsekvensene av å være en del av den verden vi lever i og av vårt medlemskap i de Forente Nasjoner ved å gi vårt bidrag i form av tropper til denne organisasjons vaktstyrker til vern og oppretthold av fred i Midt-Østen. Og vi har ved gaver og aksjoner søke å avhjelpe en del av den nød, som tusenvis av ungarere er blitt stedt i, ved den ulykkelige utvikling dette landet har vært utsatt for.

Tiden fremover krever stor årvåkenhet, tålmodighet og innsatsvilje av oss alle. Jeg er forvisset om at vårt folk fortsatt vil forstå å yde sitt bidrag til å minske spenningen i verden og søke å gjenopprette fred og fordragelighet mellem landene, og samt arbeide mot vårt nærmeste mål: Gode livsmuligheter og lykke for alle her i vårt eget land. I forvissning om at dette vil lykkes oss [...] ved at vi nytter alle gode krefter, kan vi i det kommende år nå ennå et godt stykke frem på veien.

Så sender jeg på min families og mine egne vegne våre hjerteligste ønsker for det Nye År, først til min far H.M. Kongen, til min lille dattersønn og hans foreldre i Rio, til alle norske hjem, til hele det norske folk, til dem som har den lykke å kunne feire Julen og Nyttårsskiftet sammen med sine kjære hjemme i Norge, til våre sjøfolk på alle hav og til våre vepnede styrker. En særskilt hilsen sender jeg til våre soldater i FN-styrkene i Egypt, med takk for plikttroskap og vilje til å utføre sin tjeneste til fremme av de oppgaver de har fått av FN, til tilfretshet for seg selv og til heder for den nasjon de tilhører. Videre sender jeg min hilsen til alle andre kvinner og menn av norsk ætt, som er utenfor landets grenser.

Må det nye året bevare freden for landet vårt og bringe fred mellem folkene over hele verden. Må det gi bedre kår og bli til velsignelse og glede for oss alle, her i vårt kjære fedreland.