Nyttårstale

Kilde: Det kongelige slott

Ærede lyttere, kjære landsmenn!

I kveld, ved årsskiftet, er jeg glad over å kunne bringe d et norske folk en hilsen og takk for hva vi har opplevet sammen i det året som går ut.

Først og fremst vil jeg på dette vis gjennem radioen få takke de uendelig mange, som på så mange måter viste meg og min familie sin deltagelse i vår dype sorg ved min inderlig kjære hustrus, Kronprinsesse Märthas bortgang. Den varme og sympati som ble vist oss, både i de kritiske ukene før og i dagene efter hennes død, styrket oss og hjalp oss alle til å få ny kraft, slik at vi maktet å bære den dype sorgen vi hadde, og ennå har, i våre hjerter. -

Dette at jeg følte at så mange gjerne ville være med å dele sorgen og savnet med meg har gitt meg den tro at hun var avholdt, ja jeg tør kanskje bruke et så sterkt uttrykk som elsket, av alle som kjente henne og av mange som ikke kjente henne annet enn fra tilfeldige møter. Det har vært meg til stor trøst, fordi det betyr at dere har forstått hennes varme godhet som kvinne i dette ords videste betydning, og jeg er forvisset om at hennes minne vil lenge leve i deres sind. -

Det er vanlig ved slutten av året å gjøre seg opp en slags status for det året som er gått og prøve å lette litt på sløret over det året som snart skal begynne.

Også i år har vi hatt mange grunner for å se fremtiden i møte med bekymring, men vi har da som folk kommet ganske bra ut av året; mangt og meget har vi opplevet som kan gi tiltro og håp for fremtiden. Dette er det første årsskifte på mange år som vi opplever i fred over hele verden. Idag fører ingen nasjon eller folk krig med et annet, og vi må ha lov til å håpe at dette store gode må bli folkene til del også i det året vi går i møte.

Det nye året blir hos oss et jubileumsår. Det er 50 år siden vi vandt vår fulle selvstendighet, og det er også ti år siden den annen verdenskrig ble ført frem til seirrik slutt og vi alle opplevet sammen frigjøringsåret 1945.

Vi feirer jubileer for å minnes store og betydningsfulle hendelser i vårt liv, og det er naturlig og riktig å gjøre det samme i vårt nasjonale liv. Skal disse nyttes riktig, må de ikke bare være gledesfester hvor en tankeløst og uansvarlig minnes tidligere slekters resultater eller betydningsfulle års begivenheter, men de skal minne oss om den kraft og styrke som samhold og uegennyttig innsats gir et folk og en nasjon, og skal mane oss som enkeltmennesker og som folk at vår nasjons historie forplikter oss til som gode nordmenn å yde vårt beste i vårt arbeid og vår gjerning for å nå og virkeliggjøre de drømmer og forhåpninger som stod i tankene på alle de som opplevde de store skille-settende årene i vår historie.

Vi lever i en tid da alle nasjoner og folk må yde sitt beste for at menneskene ved samarbeid og respekt for andres mening og arbeid må søke å leve sammen i fred og forståelse. Til dette kreves årvåkenhet og tålmodighet og innsatsvilje på alle felter i vårt felles samfundsliv.

Innenfor vårt eget folks grenser og arbeidsområde står ennå meget igjen, og vi kan ikke vente å løse alle oppgavene i løpet av kort tid. Men målet tror jeg står klart foran oss alle idag som for 50 år siden som for 10 år siden: Gode livsmuligheter og lykke for alle mennesker som bygger og bor i vårt vidstrakte land.

Så sender jeg da på min families og egne vegne våre hjerteligste ønsker for det nye året, først til min lille dattersønn og hans foreldre langt der nede i Rio, og så til alle andre norske hjem, til hele det norske folk; til dem som har den lykke å kunne feire Julen og nyttårsskiftet sammen med sine kjære hjemme i Norge, til de mange som ikke har kunnet gjøre dette - til våre sjøfolk på alle hav, til avdelinger og besetninger og enkeltpersoner tilhørende våre vepnede styrker, til alle andre norske og til menn og kvinner av norsk ætt og slekt som befinner seg utenfor landet, til de som har maktet å hevde seg godt der ute i det fremmede, og til de som ikke har maktet det.

Må det nye året fortsatt bevare freden for landet vårt og for alle folk i verden, og skaffe bedre kår for dem som mest trenger det og bli til velsignelse og glede for alle som lever og har sitt utkomme i Norge, vårt kjære fedreland.

Godt Nyttår!