Arbeidsmiljøloven er vår lov

Kilde: www.lo.no

Kjære alle sammen!

Takkfor at dere har kommet hit i dag for å markere vår faglige styrke.

Takkfor at dere stiller opp for vanlige arbeidsfolk.

Takkfor at dere viser solidaritet!

Du bestemmer, sier vi i kampanjen vår - og det er ikke bare et slagord. Det er alvor. Og LO- Kongressen er på medlemmenes side!

Våre medlemmer har gitt oss klar beskjed.

Og vi skal gi klar beskjed til partiene på Stortinget:

850000 LO-medlemmer godtar ikke kutt i våre faglige rettigheter

850000 LO-medlemmer godtar ikke kutt i våre sosiale ordninger

850000 LO-medlemmer godtar ikke en ledighet på over 100000

Kjære venner!

Stortinget behandler nå i disse dager forslaget til ny arbeidsmiljølov og tjenestemannslov. Forslagene de kan sammenfattes på en enkel måte:

Arbeidslivet vårt skal bli enda tøffere. Våre medlemmer skal bli enda mer utrygge.

Vi er her i dag for å gi følgende klare beskjed til Stortinget:

- Arbeidsmiljøloven ervår lov. Ikke arbeidsgivernes sin lov.
- Vi vil ikke ha 13 timers arbeidsdag og 78 timers arbeidsuke.
- Vi vil ikke ha flere midlertidige ansettelser.
- Vi vil ikke ha et arbeidsliv der det skal bli lettere å sparke folk.

Hvor er det blitt av våre forslag? Om tryggere jobber. Om styrket medbestemmelse. Om mer likestilling. Om bedre arbeidstider. Vi får nå en lov som svekker våre rettigheter. Vi vil ha en lov som styrker vårt vern. Og vi vil ha en lov som styrker oss i kampen mot sosial dumping!

- Vi vil ha et arbeidsliv der det er plass til alle.
- Vi vil ha et arbeidsliv der rettferdighet rår.
- Vi vil ha det gode arbeid.

Du bestemmer - LO på din side har vært en historisk demokratisk medlemsdebatt. Politikerne kan ikke feie til side 150000 innspill fra vanlig arbeidstakere.

100000 er i dag arbeidsledig. 30000 flere enn da Bondevik overtok. Vi har mistet 20000 industriarbeidsplasser. Det handler om en mor, en far, en nabo og venn som ikke har en jobb å gå til. Det er 10000 færre til å utføre omsorg i Kommune-Norge.

Vi må kreve at de som sitter her og regjeringen at det tas et krafttak mot arbeidsledigheten nå!

- Gi de 100000 arbeidsledige et arbeid å gå til.
- Gi de arbeidsledige tilbake de 20000 kroner i året som dere stjal fra dem.
- Gi de unge garanti om arbeid eller utdanning - gjeninnfør ungdomsgarantien!

Vi har mange krav fra våre medlemmer. Vi kommer tilbake til Stortinget og vi kommer tilbake til de enkelte partiene. Og vil kreve svar på de sakene vi vil sette i front i valgkampen. Våre saker. Vi skal ha konkrete klare svar på konkrete forståelige saker.

Men akkurat i disse dager dreier deg seg om arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven som behandles nå.

Og da har vi en klar melding til Stortinget:

Send den loven tilbake og gi oss et arbeidsmiljø for framtida!

Takk skal dere ha!