Vi er på lag med deg

Kilde: www.nrk.no/nett-tv

Kjære velger.

Norge er et rikt land. Vi mangler ikke penger. Vi mangler handlekraftige politikere som ikke bare utsteder garantier, men som holder det de lover.

Er du enig med Fremskrittspartiet, må du stemme på Fremskrittspartiet.

Din stemme avgjør om det blir bygget flere sykehjemsplasser i din kommune. Din stemme avgjør om du må betale mer bompenger, mer eiendomsskatt i de neste fire årene. Din stemme avgjør om kommunestyret der du bor sier ja eller nei til å bygge asylmottak i ditt nærmiljø.

Sitter du hjemme, overlater du til andre å bestemme dette.

Du vet hva Fremskrittspartiet mener. Vi er på lag med deg. Bare Fremskrittspartiet fører Fremskrittsparti-politikk.

Og med det ønsker jeg deg et godt valg.