Nyttårstale

Kilde: www.kongehuset.no

Kjære landsmenn,

Vi har julens høytid bak oss og har igjen fått oppleve det rike budskap den alltid bringer. Vår tid er en materialistisk tid, og kanskje kan det synes som om alle de hektiske forberedelser som går forut for feiringen av våre dagers jul, bærer mere preg av materialisme enn av tanken på julens dypere mening og dens bud til oss mennesker. Men jeg tror vi har lov til å si at disse så hektiske forberedelser ikke bare sikter på den materielle side, men i seg selv innebærer ønsket om å vise godhet og omtanke for andre, og at nettopp disse forberedelser bringer hver og en av oss gleden over å kunne glede vår neste.

Mange er de ganger efterhånden blitt hvor jeg har fått anledning til å sende dere, mine landsmenn, en hilsen på selve nyttårsaften. Jeg vet faktisk selv ikke hvilket nummer jeg skulle kunne sette på denne min hilsen i dag, men hva jeg med sikkerhet vet, er at en nyttårsaften uten denne kontakt med dere alle, for meg ville være preget av et personlig savn og være et skår i den følelse av høytid som vi vel alle forbinder med denne årets siste aften.

For en høytid er også denne aften, selv om vi mennesker av i dag utvilsomt feirer den på en noe annen måte enn det som var sedvane i tidligere tider. De fleste av oss har vel følelsen av at en nyttårsaften setter en strek for noe som har vært, noe som vi har gjennomlevet, og at foran oss ligger det noe nytt som vi går inn i og som vi - med eller uten realistisk grunn - forventer at skal oppfylle udefinerte ønsker. Og ubevisst håper vi at den sluttstrek som en nyttårsaften synes å sette, også skal være en sluttstrek for vanskelige og kanskje ubehagelige ting som for den enkelte kan ha preget det svunne år, og som man helst ikke ønsker å ta med inn i det nye. Ønsketenkning kan man vel si, men også ønsketenkning hører menneskenes liv til.

Det år vi nu forlater har vært et vanskelig år for vårt land. Våre myndigheter har funnet det nødvendig ved ekstraordinære tiltak å gripe regulerende inn i vårt nærings- og arbeidsliv, og flere tradisjonsrike næringsgrener står foran en hård og bekymringsfull omstillingstid. Omstillinger som for den enkelte arbeidstaker kan bety ny beskjeftigelse, kanskje pendling eller nytt bosted, eller i verste fall arbeidsledighet. Og tungt er det å måtte se i øynene at det i dagens situasjon kan synes en lang vei å måtte gå før lysere og bedre tider igjen gjør seg gjeldende for de mange grener av vårt næringsliv som i dag arbeider tungt.

Jeg ville jo gjerne at en hilsen som den jeg sender dere på årets siste aften skulle være preget kun av solskinn og blå himmel. Men bildet inneholder også grå skyer, som vi ikke kan forhindre at driver med over i det nye år. Hva vi imidlertid vet, er at også grå skyer før eller senere forsvinner og at samhold, innsats og gjensidig hjelpsomhet er nødvendig for å hjelpe til å fordrive dem.

Vi ser omkring oss en verden som sliter med sine problemer som vi gjør det med våre og hvor i tillegg uro, labilitet og voldshandlinger preger tilværelsen. Vi er takknemlige når lyse punkter glimter på en internasjonal mørk himmel, og det var med den største forventning en hel verden fulgte den dialog som i løpet av året har funnet sted med det formål å skape fred i Midt-Østen.

Nobelkomiteen har tildelt Egypts president og Israels statsminister årets Nobels Fredspris, og selv om det endelige mål ennu ikke er nådd, må det være vårt inderlige håp at denne pris til fredens ære må komme til å krone fullbyrdelsen av det verk som ligger oss alle så sterkt på sinne.

Konflikten i Midt-Østen kom også oss sterkt inn på livet da Norge av De Forente Nasjoner ble anmodet om å sende en fredsbevarende styrke til Libanon. Det var gledelig å kunne konstatere den korte tid det tok fra anmodningen ble mottatt til styrken stod klar for sitt oppdrag og at de avdelinger som ble avløst i høst, løste sine oppgaver på en måte som har vakt internasjonal respekt og anerkjennelse.

La meg, før jeg slutter min hilsen i aften, få rette noen takkens ord til dere alle. Det ble meg forunt i det forløpne år å fylle 75 år, og jeg ble dypt rørt over all den oppmerksomhet som ble meg til del både fra kjente og ukjente, voksne og barn. Dagen ble en stor og uforglemmelig opplevelse for meg og min familie, og jeg er alle dere som gav meg dette lyse minne dypt takknemlig. Hjertelig takk, og jeg håper at hver og en av dere må få oppleve en like lykkelig rund fødselsdag når den måtte inntreffe.

Så vil jeg sende mine hilsener og gode ønsker til alle landsmenn hjemme og ute, til våre sjøfolk, våre væpnede styrker her i Norge og de som står vakt for fredens sak i Sør-Libanon, og til folket på Svalbard, Jan Mayen og i Antarktis. Og mine ønsker og tanker går til våre krigsinvalider, våre ensomme og syke og til alle de hjem hvor i dag en plass står tom.

Måtte året som kommer bli et lykkelig år for dere alle, for vårt fedreland og for våre medmennesker hvor de enn måtte bo, og måtte freden råde mellom alle verdens folk.

Godt Nytt År!