Stem nei!

Kilde: Manuskript

Vi står foran et viktig verdivalg. Påstand står mot påstand. Argument mot argument.

Jeg legger avgjørende vekt på hensynet til folkestyret, råderetten over naturressursene, arbeid, miljø og rettferdig fordeling. Derfor mener jeg at folk bør stemme nei.

Noen har bedt meg tvile. Det kan jeg ikke gjøre. Det ville ikke vært ærlig. Min sluttappell er likevel rettet mot dere som er i tvil.

For mange er det vanskelig å ta stilling til unionen. Spørsmålet blir da: Hvem skal tvilen komme til gode?

Vårt valg 28. november er et valg også for kommende generasjoner. Det er et valg for dem som ikke har stemmerett, et historisk valg med perspektiv langt ut over den tida vi som sitter her har innflytelse.

Ungdommen har gitt sitt råd i skolevalgene. Over 60 % av dem har bedt oss om å stemme nei! De vil gå løs på framtidas utfordringer med ungdommens krefter og mot, men de sier:

    ikke ta fra oss styringsretten i eget land ikke bind oss til en økonomisk maktblokk ikke begrens våre muligheter i det internasjonale samfunnet.

Ungdommen ber: "Gi oss friheten til å føre vår egen politikk. Så skal vi også ta ansvaret." Dette er ungdommens råd til foreldre, besteforeldre, søsken, til onkler og tanter.

Vi står foran et viktig verdivalg for vårt land. Bruk stemmeretten din. Er du i tvil, bør du stemme nei - og være på lag med ungdommen. Godt valg.