Norge er bygget på kristne grunnverdier (manus)

Kilde: Carl I. hagen: Ærlig talt. Memoarer 1944 - 2007. Oslo 2007, s. 336-337

SIKKERHETSMURFRIVILLIGE GAVER

BERLIN-FORSKJELLU-HJELP-JESUS OR[D]

DEN RIKE UNGE

MANNEN

MISJON

ISLAMISME

ISRAELARBEIDERNE I VINGÅRDEN

KrF-SAMARBEIDKORANEN-BIBELEN

BARN BRUKESLA DE SMÅ

PRIVAT-OFFENTLIGTIL FRONTSOL-BARN KOMME

SOSIALISMEDATER I KRIGTIL MEG

SELVMORDSBOMBERE

MARTYRERVANT[R]O

YASSIR 1)LEVENDE ORD

ARAFAT

2)HISTORIE

HOLOCAUST

KÅRE KRISTIANSEN

NOBELKOM.3)TAPE EN KRIG

4) DEMOKRATI