Norges gamle Kongestol

Kilde: Kilde: Eli Fure (red): Eidsvoll 1814. Oslo 1989, s. 305

Reist er altsaa inden Norges Enemærker Norges gamle Kongestol, som Adelstener og Sverrer beklædte, og hvorfra de med Viisdom og Kraft styrede gamle Norge.

At den Viisdom og Kraft, der prydede Hiine, vort Hedenolds store Konger, ogsaa maae besjele den Fyrste, vi, Norges frie Mænd, overeensstemmende med hele Folkets Ønske, af Taknemlighed og Erkjendtlighed i Dag eenstemmigen have valgt, er et Ønske, som sikkerlig enhver Norges egte Søn med mig nærer. -

Gud bevare gamle Norge!