Norske sjøfolk!

Kilde: Gulbrand Lunde - Kampen for Norge II. Oslo, 1942.

Gamle Norge ønsker dere alle velkommen hjem. Vi vet hvilke følelser som strømmer gjennom en når en har vært lenge ute og nærmer seg hjemlandet og så ser de første konturene av Norges fjell stige fram i horisonten. Da blir det liv om bord. Ser du, der ser vi landet! Og gjennom alle strømmer det en lengsel etter igjen å sette foten på Norges jord, dette landet som er mitt og ditt, som vi alle elsker, og hvor vi har våre hjem.

Og landet ligger der i dag i solskinnet. Våren er kommet i luften, markene grønnes og knoppene på trærne står bristeferdige. Og det norske folket tar imot dere med åpne armer og mange hjem rundt om i landet venter på dere.

De fleste av dere har vel ikke vært hjemme i landet siden de ulykkelige hendelser i fjor hvor den daværende regjering førte folket vårt ut i den meningsløse krig mot Tyskland, etter at politikerne her hjemme først hadde forsømt og ødelagt vårt forsvar slik at et effektivt vern om vår nøytralitet var blitt umuliggjort.

Men la oss ikke i dag tale om disse ulykkelige ting. Det gamle systemet viste sin evneløshet og de gamle styresmenn er rømt. Den nye tids politiske bevegelse, Nasjonal Samling, har overtatt styret i landet og arbeider nå i forståelse med Tyskland. Langsomt og sikkert gjenreiser nå Nasjonal Samling den tapte frihet både innad og utad, og Vidkun Quisling kunne den 8.april, i full forståelse med Reichskommisar i Norge uttale at "den kommende fred verken ville finne Norge som en tysk provins eller som en del av det stortyske rike".

En av de oppgaver som har ligget Nasjonal Samling mest på hjerte, har vært å følge sjøfolkene hjem til Norge og da først og framst de internerte sjøfolk og hvalfangere. Og det er altså nå lykkes NS' utenriksorganisasjon i samarbeid med det nye styre og tyskerne å få utvirket at dere kunne komme hjem til Norge. Men jeg kan ikke la være her også å nevne, at den korrekte opptreden som dere har vist under interneringen, har vært til stor hjelp for oss i dette arbeid.

Dere har også i denne vanskelige tiden for landet vårt, alle sammen sikkert gjort det som dere mente var deres plikt, eller som dere var tvunget til å gjøre under de forhold som forelå for hver enkelt av dere. Vi her hjemme i Norge er klar over at Norges framtidige skjebne ikke kan avgjøres i London, og vi er klar over at vi ikke har noe godt å vente fra England, som har narret det ene folket etter det andre til å kjempe for seg, for sine kapitalistiske interesser.

Norges gjenreising må skje her hjemme, av norske menn og kvinner som forstår sin tid, og går den eneste vei som er mulig for å sikre vårt land den plass det fortjener og i følge sine muligheter og innsats har rettelige krav på i det nye Europa. Mange av dere har kanskje hørt både det ene og det annet om forholdene her hjemme. Dere kan nå få anledning til selv å dømme. Englenderne sier at de vil hjelpe oss og befri oss, men de blokkerer oss for tilførsler og prøver å ødelegge næringsmiddelfabrikkene våre. Det er Nasjonal Samling som i dag i samarbeid med tyskerne skaffer forsyninger til landet på tross av den engelske blokade, og setter alle krefter inn for å holde arbeidslivet oppe, selv under de vanskelige forhold som en krig nå engang fører med seg.

Det nye Norge ønsker sine sjøfolk velkommen hjem!