Faredagen

Kilde: www.regjeringen.no

14. oktober, dagen i dag, er jo fra gammelt faredagen. På faredagen tok man ny tjeneste. Det var også dagen da folk skiftet husvære. Vi er altså i pakt med gammel tradisjon når vi bytter plass nettopp i dag.

Likevel er dette også en historisk førstegangs begivenhet, jeg våger å si noe historisk nytt. Det har vært et skifte mellom Høyre-regjering og Arbeiderpartiregjering før. Det var før den eldste av oss ble født. Og den gang gikk skiftet den andre veien, fra Høyre til Arbeiderpartiet.

Begge våre to partier har forandret seg svært meget siden den gang. I dag er de to partier mer enn noensinne hovedmotstandere i norsk politikk, men ikke lenger fiender. Det skjer nå et skifte mellom landets to folkeparti. Kampen mellom dem er også en form for samarbeid om å gi demokratiet innhold og fremdrift. Slik kan både regjeringsparti og opposisjon gi sine bidrag til å bygge et bedre Norge for hele folket.

Jeg kan tenke meg at du nå vil bli parlamentarisk leder for ditt parti, i opposisjon. Jeg kan forsikre deg at du går til et spennende, utfordrende og ansvarsfullt arbeid. Selv fikk jeg gleden av å lede Stortingets største opposisjonsparti i elleve år. Jeg håper selvsagt ikke at du skal bli avspist med noe mindre.

Til overmål overtar du også nøyaktig samme plass i Stortingssalen som jeg hadde. Derfra har man bra overblikk og et godt utgangspunkt for å angripe Regjeringen, men også for å støtte den når landets behov tilsier det. Også slike anledninger vil by seg ofte.