Et ryddig skifte

Kilde: www.regjeringen.no

Kjære alle sammen.

Jeg har i formiddag levert min avskjedssøknad til Kongen. Han har akseptert denne, og bedt meg lede et forretningsministerium frem til ny regjering er utnevnt.

På denne måten vil min regjering bidra til et ryddig skifte i tråd med lover, regler og ikke minst, god norsk tradisjon. Forutsatt at alt er klart, planlegger vi for et regjeringsskifte på torsdag. Da er det jo sånn i Norge at det er den utgående regjeringen som utpeker den nye regjeringen. Så da skal min regjering utnevne en ny regjering ledet av Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen kjenner dere jo godt til: Valget i høst hvor venstresiden fikk flertall i Stortinget, og det påfølgende håndtrykket mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet om at de kunne danne en ny regjering. Tidligere i dag la finansminister Jan Tore Sanner frem regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år.

Budsjettet bygger videre på den politikken som har vært ført av Høyre, Frp, Venstre og Krf siden 2013. Det vi har jobbet for er å skape, et mer bærekraftig Norge. Både sosialt, økonomisk og ikke minst klimamessig. Og så er det alltid sånn at åtte år er lang tid. Det kanskje ikke alle husker, det er at da regjeringen tiltrådte, var et av de store politiske temaene at vi hadde en «todelt økonomi». Det gikk godt i den oljerelaterte delen av norsk økonomi. Mens bedriftene på fastlandet hadde store konkurranseutfordringer, og det gikk ganske dårlig.

Det var også andre store utfordringer i norsk politikk da regjeringen vår begynte vårt arbeid i 2013: Det var behov for en kraftfull satsing på kunnskap i skolen. Veiutbyggingen skjedde stykkevis og delt. Sykehuskøene var lange. Norge lå langt bak målene våre om å kutte klimagassutslippene. Juli-kommisjonen dokumenterte behovet for en opprustning i politiet og beredskapen. Og jeg er stolt av at på veldig mange av disse områdene har Norge tatt mange steg i riktig retning.

I dag ser vi at norske bedrifter har blitt mer konkurransedyktige gjennom rekordhøye investeringer i samferdsel og forskning, fra staten sin side. Men vi ser også at gode rammebetingelser økonomisk bidrar til rekordhøye investeringer i store, nye industriprosjekter. Norsk økonomi har blitt mindre oljeavhengig, og konkurranseevnen til industrien har bedret seg betydelig. Det bidrar til å gjøre omstillingen av norsk økonomi lettere i årene som kommer. Siden 2013 har 49000 lærere fått tilbud om videreutdanning, og antall kvalifiserte lærere i skolen har økt med 4500 årsverk.

Sammenlignet med 2013 ser vi nå at 5000 flere elever hvert år går ut av videregående skole med et godkjent fagbrev eller vitnemål. Dette er resultater jeg er stolt over, fordi det er resultater som kommer til å bidra til at Norge blir bedre også i årene fremover. De fire samarbeidspartiene har om lag doblet samferdselsbudsjettet, og det bygges vei og bane over hele landet. Og vi har kuttet sykehuskøene. Flere pasienter som sliter med rus og psykisk helse får selv velge hvilken behandling de trenger. Siden 2013 har vi sett en el-bilrevolusjon på norske veier. Null-utslippsbiler er nå den nye normalen. Våre klimautslipp er de laveste siden 90-tallet. Regjeringen har fulgt opp alle anbefalingene fra 22. juli-kommisjonen. Det er ansatt flere enn 2000 nye politifolk, og forsvarsbudsjettet er kraftig styrket. Og samtidig har vi som regjering tatt Norge trygt gjennom en flyktningkrise, et kraftig oljeprisfall og en koronapandemi.

Jeg mener at vi har ført en politikk som ruster Norge for fremtiden. Men det betyr ikke at det ikke står oppgaver igjen å gjennomføre. Og både i Trontalen og i det budsjettet som vi la frem i dag, har vi pekt på noen av de viktige områdene. Vi må ha ned klimagassutslippene. Vi må inkludere flere i arbeidslivet, som var hovedtonen i Trontalen. Og vi må altså sørge for at vi tar vare på den utviklingen vi nå ser i norsk næringsliv og industri: å inkludere flere i arbeidslivet. Og til, ikke minst, å sørge for at vi bygger velferden for fremtiden. Derfor mener vi at det blir spennende å komme tilbake igjen til Stortinget. Og både ta vare på det vi har fått til, men også å utfordre regjeringen på nye områder og nye oppgaver. Jeg vil nå lede et forretningsministerium frem til ny regjering er på plass. Det vil etter alle solemerker ta veldig kort tid. Det betyr at det ikke er så lang tid å være et forretningsministerium.

Når [regjeringen] er utnevnt, vil Høyre gå i opposisjon. Høyre vil føre en tydelig, men konstruktiv, opposisjonspolitikk. Det gjorde vi under den rødgrønne regjeringen frem til 2013. Vi vet at det er et stort behov for konstruktive opposisjonspolitikere når vi har mindretallsregjeringer, fordi dette landet trenger av og til brede konstellasjoner og brede samarbeid. Vi har opplevd at det har vært viktig når vi har sittet i regjering. Vi opplevde vel kanskje at da den nå påtroppende regjeringssjefen, Jonas Gahr Støre, meldte at det ikke blir flere forlik fremover, så var det et lite brudd på en tradisjon som jeg mener er viktig i norsk politikk. Nemlig at på de store, viktige områdene skal vi jobbe sammen. Jeg vet at velgerne i Norge forventer at uansett om man er i posisjon eller opposisjon, så gjør vi alltid det som er det beste for landet. [Det gjelder] kke bare å markere sitt eget parti. Og det er den innstillingen vi kommer til å gå til Stortinget med.