Holde fast og holde ut

Kilde: www.regjeringen.no

Koronaviruset har rammet Norge og Europa.

Vi ser at sykehuskorridorer i Madrid fylles opp av syke mennesker.

Vi ser at slitne italienske leger ikke makter å hjelpe alle som trenger hjelp.

Det er dette vi må unngå den norske helsetjenesten.

Det er derfor vi må holde fast ved tiltakene våre.

Økningen i antall nysmittede i Norge ser ut til å ligge stabilt.

Det kan være et tegn på at de virker - men det er for tidlig å være sikker.

Vi kan ta det som en oppmuntring på veien.

Men vi kan ikke slippe opp.

Vi må holde fast og holde ut.

*****

De neste ukene vil gi oss mer kunnskap om hva som virker og hvordan det virker.

Det gjør det lettere å ta stilling til de ulike tiltakene og hvorvidt de bør endres eller fjernes.

Vi vet at vi må ha tiltak for å beskytte oss mot smitten lenge.

Det betyr ikke nødvendigvis at vi skal ha de samme tiltakene som vi har nå.

Vi videreførernå de enkle - men viktige - tiltakene som er lette å følge.

Vaske hendene, hoste i albuen og holde avstand.

Vi viderefører nå de tøffe tiltakene som har store konsekvenser for oss som enkeltpersoner og samfunnet som helhet.

Vi opprettholder stengingen av barnehagene, skolene og universitetene.

Vi opprettholder reglene om karantene og isolasjon.

Dersom du har vært i nær kontakt med noen som har fått påvist koronavirus, skal du være i karantene i fjorten dager.

Dersom du har vært på utenlandsreise skal du være i karantene i fjorten dager fra dagen du kom hjem.

Dersom du har fått påvist eller testes for koronavirus, må du isoleres.

Det betyr at du må holde deg hjemme hele tiden, og ikke gå ut.

Vi oppfordrer folk til å ha hjemmekontor og droppe kollektivtransport.

Vi skjerper rådene om å holde avstand.

I det offentlige rom bør vi holde minst en meters avstand til andre mennesker.

Når vi er ute, bør vi ikke være mer enn fem personer i samme gruppe, det gjelder ikke dem som er i familie eller i samme husstand.

Når vi er innendørs på arbeidsplassen, bør vi ha minst to meters avstand til hverandre, det gjelder ikke når vi er innendørs med familie eller personer i samme husstand.

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet.

Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser.

Det gjelder foreløpig ut april 2020.

Kulturarrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt.

Vi håper at dette vil hjelpe oss å stagge viruset.

Men i helsetjenesten kan ikke ta høyde for at vi lykkes 100 prosent.

Derfor jobber vi på samme tid målrettet med å ruste opp helsetjenesten med tanke på at det blir mange alvorlig syke mennesker i tiden som kommer.

Sykehusene reduserer nå planlagte behandlinger og operasjoner.

Kapasiteten blir dreid over mot pasienter som trenger intensivbehandling og respiratorer.

Ett av tiltakene er å sørge for at sykepleiere fra andre avdelinger får kompetanse til å jobbe med intensivpasienter og respiratorbehandling.

Vi gir Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere om det er mulig å innføre tiltak som kan gi særskilt beskyttelse til sårbare grupper.

Før vi innførte de strenge tiltakene smittet hver koronasmittet person trolig 2,4 andre.

Vårt mål er at hver koronasmittet smitter maksimalt en annen person.

Da vil vi vinne tid.

Vi vil vinne tid til å forbedre behandlingen og sørge for flere senger.

Vi vil vinne tid til å utvikle enklere tester til så mange som mulig.

Vi vil vinne tid til innhente mer kunnskap og høste erfaringer fra andre land.

Det som skjer i andre land er til stor hjelp i arbeidet vi gjør nå og i arbeidet vi må gjøre i morgen.

Det løpende samarbeidet Folkehelseinstituttet har med sine utenlandske kolleger er uvurderlig. Viktige erfaringer publiseres nå løpende i anerkjente medisinske tidsskrifter.

FHIs målrettede arbeid for å forbedre smitteoppsporingen gir oss stadig mer kunnskap om pandemien og omfanget.

Vi har tett samarbeid med Verdens helseorganisasjon og EU.

Vi har hyppig informasjonsutveksling mellom de nordiske landene og landene bistår hverandre ved behov.

Norge har nå sluttet seg til EUs mekanisme for felles innkjøp av utstyr til beredskap (Joint Procurement Agreement).

Det gir oss økt forbrukermakt sammen med andre land i EU.

Vi kan delta i store anbudsrunder som er interessante for industrien for eksempel når det gjelder innkjøp av legemidler og beskyttelsesutstyr.

Jeg vil gjerne berømme arbeidet som nå gjøres av Helse Sør-Øst, Utenriksdepartementet og en rekke etater som jobber for å utstyr fra hele verden til Norge sikkert og raskt.

Jeg var selv ute på lageret til Helse Sør-Øst i går og fikk se hvordan det arbeides med dette.

Mye av innsatsen vår er rettet inn mot Kina og kinesiske myndigheter og har allerede gitt gode resultater. Det er vi svært takknemlige for.

Som dere hører:

Vi vil opprettholde tiltakene fordi vi tror det vil hjelpe oss å stagge viruset.

På samme tid forbereder vi oss på at vi ikke lykkes 100 prosent.