Det må være trygt i fremste rekke

Kilde: www.regjeringen.no

I dag har vi fått melding om det åttende dødsfallet som følge av koronaviruset.

Mine tanker går til dem som har mistet en av sine.

Vi gjør alt vi kan for å hindre at mange skal oppleve den samme sorgen og det samme savnet.

*****

Arbeidet med å skaffe smittevernutstyr foregår med full styrke.

Både nasjonalt og internasjonalt.

I går kveld landet et fly med smittevernutstyr på Gardermoen.

Nå er munnbind og åndedrettsvern på plass eller på vei ut til sykehus og kommuner i hele landet.

Det gjør jobben enklere og tryggere for legene, sykepleierne, helsefagarbeiderne og alle de andre som nå gir behandling og omsorg til dem som er syke.

Det er jeg veldig glad for!

Det viktigste vi gjør er å sørge for at de som står i fremste rekke er trygge!

Men det er flere som gjør en viktig jobb i denne tiden.

Bak dem i fremste rekke står et bakkemannskap som også gjør en viktig innsats.

Jeg sikter til alle dem som er med på å bremse smittespredningen ved å ha hjemmekontor og hjemmeskole.

Jeg sikter til alle dem som følger rådene om håndvask, hosting og som holder avstand til andre.

Vi vet det ikke helt sikkert ennå, men det kan hende at vi ser resultater av denne store dugnaden vi alle er med på.

Antall smittede som blir registrert i Norge ser ut til å ligge stabilt.

Det blir meldt inn rundt 200 nye tilfeller hver dag.

At antallet ikke øker vesentlig, kan være en effekt av de strenge tiltakene våre.

Det er en oppmuntring til oss alle.

Vi kan gi hverandre et symbolsk klapp på skulderen.

Vi kan gi hverandre en tommel opp.

Men vi kan ikke senke skuldrene ennå.

Vi må fortsette med dugnadsjobbingen med samme styrke.

Hvordan tiltakene blir videre, vil bli offentliggjort i morgen.

Jeg vet at mange håper at de strengeste tiltakene vil bli opphevet.

Det er ikke tatt noen beslutninger ennå.

Men de som håper at våren blir som den pleier, vil nok bli skuffet.

Vi må alle forberede oss på at vi skal leve mest mulig normalt - i en unormal situasjon.

Men husk at vi på mange områder kan gjøre det samme som før, bare vi holder avstand og følger smitterådene.

*****

I går fikk vi på plass en selvrapporteringsløsning på helsenorge.no.

Her kan alle som tror de har symptomer på koronavirus melde fra.

Mandag formiddaghadde nær 39.000 som hadde registrert symptomene sine. Det gir FHI bedre oversikt og vil være til hjelp med å forebygge smitte.

At 39.000 personer har meldt inn symptomene sine, betyr ikke at vi har 39.000 smittede. Mange av dem som meldt fra, har vanlig influensa, forkjølelse eller allergi.

Mange med luftveisinfeksjoner har blitt testet i Norge den siste tiden. Under 5 prosent av dem har fått påvist korona.

*****

Så ser vi at stadig flere pasienter og behandlere møtes på nye måter.

Det handler også om å gjøre det normale i en unormal situasjon.

Å gi mennesker god hjelp på nye måter.

Omfanget av videokonsultasjoner i helsetjenesten fortsetter å vokse.

Forrige uke ble det i snitt gjennomført over 20 000 e-konsultasjoner daglig.

Bruk av videkonsultasjoner har økt med over 300 prosent sammenlignet med uken før.