Dugnaden vil vare lenge

Kilde: www.regjeringen.no

Alle som har vært med på dugnad i nabolaget eller idrettslaget ser fram til jobben er gjort.

Vi gleder oss til å ta av arbeidshansker og arbeidsklær.

Vi gleder oss til å se at jobben vi har gjort i fellesskap har gitt resultater.

Nå jobber hele Norge sammen i en dugnad for å begrense smitte og beskytte de sårbare blant oss.

Jeg vet at dette er veldig krevende for veldig mange,og jeg takker hver og en av dere som er med på å gjøre jobben.

Nå har det gått litt over en uke siden vi gjennomførte strenge tiltak.

I helga kommer Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet til å gå gjennom tiltakene våre.

De kommer til å vurdere om de bør opprettholdes, mykes opp eller strammes til.

Mandag blir det offentliggjort hvilke tiltak som gjelder etter 26. mars og over påske.

Ingenting er endelig bestemt.

Men mitt budskap til den norske befolkningen er dette:

Det kan hende at dugnaden vår kommer til å vare lenger enn vi håper og ønsker. Det kan hende vi må jobbe sammen enda en stund.

Men det kommer en dag da vi kan ta av arbeidsklærne og arbeidshanskene.

Da kommer vi til å se at jobben vi har gjort i fellesskap har gitt resultater.

*****

Så til smittevernutstyr som det er knapphet på mange steder.

Vi arbeider målrettet og på mange måter for å skaffe utstyr til sykehus og kommuner.

Som jeg har sagt før:

En av mine aller viktigste jobber nå er å sørge for at de som går på jobb i helsetjenesten kan føle seg trygge.

I dag har jeg fått æren av å overvære inngåelse av en kontrakt mellom Helse Sør-Øst og bedriften ASAP i Skien.

Her lager de til vanlig laken til fødesenger.

Nå omstiller de seg og begynner å produserer smittevernfrakker til helsetjenesten.

Jeg er veldig imponert over denne bedriften og andre bedrifter som omstiller seg i en krevende tid.

Jeg vet at mange andre har tatt kontakt med oss.

Jeg vet at vi ikke har greid å svare alle ennå, og det beklager jeg.

Tusen takk til alle dere som vil hjelpe.

De som omstiller seg til å produsere smittevernutstyr, gjør en stor og viktig innsats for helsetjenesten.

De som omstiller seg for å holde seg flytende, gjør en stor og viktig innsats for arbeidstakere og lokalsamfunn.

Arbeidet med å skaffe smittevernutstyr skjer på mange områder.

I går fikk vi påfyll av munnbind og åndedrettsvern på våre lagre.

De blir nå fordelt videre der de trengs.

*****

I dag har Norge signert en rammeavtale med Europakommisjonen om norsk deltakelse i et EU-initiativ for felles anskaffelse av legemidler, medisinsk utstyr og verneutstyr.

Det vil gi muligheter for felles anskaffelser for å møte utfordringer som koronautbruddet gir.

****

Vi må jobbe med å skaffe utstyr på kort sikt.

Men vi også må jobbe for å skaffe kunnskap på litt lengre sikt.

Forskningsrådet har utlyst 30 millioner kroner til forskning på spørsmål som er relevante for å håndtere koronavirusutbruddet.

Hele 114 fagmiljøer fra hele landet har meldt sin interesse og jobber nå med søknadene sine.

Målet med forskningen er å evaluere behandlingen og finne mer kunnskap om hvordan viruset sprer seg, og hvilken effekt det har.

Jeg er veldig glad for at vi har dyktige fagfolk og forskere som jobber med å finne morgendagens løsninger mens vi andre jobber intenst med å løse dagens problemer.