Gode nyheter

Kilde: www.regjeringen.no

Jeg forstår at mange er urolige - men jeg har lyst til å berolige dere litt.

Jeg vil fortelle dere at det norske fellesskapet samler krefter på mange ulike måter og på mange ulike områder akkurat nå.

Hør bare her:

Det aller viktigste vi gjør for å stoppe smitte og redde liv, er å følge rådene om håndvask, hosting og holde avstand til folk.

I går kom en undersøkelse som viser at hele den norske befolkningen har fått med seg akkurat dette.

100 prosent av de spurte sier at de vet hva de bør gjøre for å hindre smitte.

Det er veldig gode nyheter!

Hvis alle kjenner og følger disse rådene lykkes vi med å stoppe smitte og redde liv.

*****

Presset på helsetjenesten er stort - og det kommer til å bli større.

Leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, renholdere og mange andre gjør en fantastisk innsats.

De jobber på spreng for å hjelpe pasienter i dag - samtidig som de planlegger for det som kommer i morgen og dagene etter.

De kommer til å trenge hjelp.

Her er det også gode nyheter!

Sykehus og kommuner som har etterlyst ekstra arbeidskraft, opplever en enorm og overveldende respons.

Hundrevis av studenter, læringer og pensjonister med helsebakgrunn og folk i andre yrker melder seg til tjeneste.

Det ideelle sykehuset Martina Hansens Hospital låner ut 200 høyt kvalifisert helsepersonell til det offentlige, og bidrar med utstyr og arealer dersom det skulle bli nødvendig.

*****

Mange sykehus og kommuner melder om at de mangler smittevernutstyr.

Vi arbeider hardt for å skaffe dette.

Det er min jobb å sørge for at de som går på jobb i helsetjenesten er trygge.

Her er det også gode nyheter!

En norsk bedrift skal starte å produsere smittevernfrakker.

En annen i gang med å produsere desinfeksjonsvæsker.

I dag har vi også sørget for ekstra forsyninger til Oslo - der det er mangel.

Svensk toll har nå sendt melding til alle tollstasjoner om å slippe gjennom medisinsk utstyr til Norge.

Det gjelder i første omgang ut 19. mars.

Det betyr at lastebilene med utstyr nå får komme over grensen.

EU-kommisjonen vedtok 14. mars en forordning som innfører en godkjenningsordning dersom smittevernutstyr skal eksporteres utenfor EU. Det medfører at for å eksportere smittevernutstyr til Norge må det foreligge en godkjenning for eksport fra myndighetene i det relevante EU-landet.

Vi jobber nå hardt for at EØS-landene også skal omfattes av dette regelverket.

Vi arbeider langs alle kanaler for å få inn smittevernutstyr fra andre land. Dette er høyt politisk prioritert. Det samarbeides på tvers mellom departementene og etatene for å presse på slik at vi får livsnødvendig utstyr inn til norsk helsevesen.

Også Utenriksdepartementet er i kontakt med andre lands myndigheter om dette.

*****

Vi trenger mer kunnskap om viruset vi nå kjemper mot.

Nå starter et helt nytt prosjekt som vil gi oss nettopp dette.

Folkehelseinstituttet og Norsk helsenett lager nå et system for selvrapportering av luftveissymptomer fra innbyggere.

I løpet av uka vil innbyggere i hele landet kunne registrere symptomer hos seg selv og barna sine på nettstedet helsenorge.no.

Dataene - som vil være anonyme - vil bli gjort løpende tilgjengelig for bruk av aktører i helsesektoren og for innbyggere på FHIs nettsider.

Det er også en viktig og god nyhet!

Det vil gi oss bedre oversikt og større muligheter til å bekjempe smitten.

*****

Så har jeg et viktig budskap til dem som er syke fra før, og som frykter at de ikke skal få helsehjelpen de trenger.

Jeg beklager dypt at vi nå er nødt til å utsette planlagte operasjoner som mange har ventet lenge på.

Hver dag tar fagfolkene i helsetjenesten vanskelige beslutninger i behandlingen av pasienter.

Vi har klare kriterier for dette. Disse kriteriene gjelder fortsatt.

Alle pasienter har rett på individuell vurdering, uansett diagnose, uansett alder og uansett helsetilstand.

Alle pasienter har rett på omsorgsfull hjelp.

Det er ingen nyhet.

Det er et viktig budskap om at verdigrunnlaget i helsetjenesten vår står fast i tiden som kommer.

*****

Mitt budskap til dem som er bekymret er dette.

Vi står sammen i en tøff tid.

Den kommer til å bli enda tøffere.

Nå samler det norske fellesskapet kreftene slik at vi kommer gjennom den.

Tusen takk til alle dere som bidrar!