Nye utfordringer og nye løsninger

Kilde: www.regjeringen.no

Mange av oss opplever nye utfordringer nå.

Men ny teknologi hjelper mange i møte med de nye utfordringene.

Elever over hele landet inntar digitale klasserom der de får undervisning i matematikk, naturfag og engelsk.

Musikere og sangere tilbyr digitale konserter.

Og på Facebook er det digitale hjelpemiddelsentraler for både by og bygd.

Digitale løsninger er allerede i bruk i helsetjenesten.

Jeg oppfordrer på et sterkeste fastleger, psykologer og andre til å ta i bruk videokonsultasjon.

Det er ikke bare enkelt for pasienten hjemme og behandleren på kontoret. Det hindrer smittespredning også.

Vi ønsker å legge enda bedre til rette for bruk av slike løsninger.

Derfor ber vi Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett vurdere ulike videoløsninger, og gi råd til helsepersonell og innbyggere om hvordan de skal komme i gang med slike konsultasjoner.

Innbyggere som ønsker å finne ut om behandleren deres tilbyr videokonsultasjoner, kan sjekke dette på helsenorge.no.

****

Det pågår nå en debatt om skolestengninger forhindrer smitte eller ikke.

Det er forståelig fordi ulike land vurderer dette ulikt.

Det er faglig usikkerhet om hvor stor effekt det har.

Vi vet at barn og unge får milde symptomer ved smitte.

Men Folkehelseinstituttet har i det siste lagt vekt på at barn og unge likevel ser ut til å spille en rolle i smittespredningen.

Helsedirektoratet besluttet derfor å stenge skolene for å være føre var.

I Sverige er det et viktig argument å holde skolene oppe at helsepersonell trengs på jobb og må slippe å bli værende hjemme for å passe barn.

Det har vi vært opptatt av i Norge også.

Derfor har vi sørget for at barn av helsepersonell og andre som har viktige funksjoner fortsatt skal ha et tilbud og et sted å være.

****

Vi snakker mye om å ta vare på sårbare grupper i denne tiden.

Da er det nok mange som tenker på dem som er eldre og syke.

Jeg vil løfte fram en sårbar gruppe som det er viktig at vi er spesielt oppmerksomme på - både vi i statlige og kommunale myndigheter og vi som enkeltpersoner i det store norske fellesskapet.

Det er veldig viktig at mennesker som sliter med rusavhengighet, mennesker med alvorlige psykiske lidelser og mennesker som er hjemløse får hjelpen de trenger i en situasjon som denne.

De skal ivaretas av kommunene på samme måte som alle andre innbyggere.

Helsedirektoratet har laget egne anbefalinger til kommuner og sykehus om hvordan personer med rusproblemer og psykiske lidelser skal ivaretas under koronautbruddet. Kommunene blir oppfordret til å samarbeide tett med frivillige eller andre sektorer i kommunen som kan bistå.

Jeg ser at mange frivillige gjør en innsats også for denne gruppen.

Tusen takk for det!

Jeg vil også takke alle som har meldt seg til innsats i helse- og omsorgstjenesten.

Kommuner og sykehus får nå mange henvendelser fra studenter og pensjonister som vil stille opp!

*****

Så vil jeg gjerne komme med et liten formaning helt til slutt.

Helseministre skal jo det.

Det er et råd til dere som ikke er smittet og må holde seg innendørs.

Det er viktig å komme seg ut på tur i nærområdet.

Å bevege seg er bra både for kroppen og toppen.

Husk rådene om å ikke være nær andre.

Men dropp toppturene.

Redningstjenesten må konsentrere seg om det aller viktigste i denne tiden.