Et trygt arbeidsliv for alle

Kilde: www.lo.no

Kjære venner! Gratulerer med dagen!

- Det er flott å se så mange mennesker her i dag, på denne dagen.
- Dagen for å markere solidaritet mellom arbeidsfolk i alle land og alle verdensdeler!

- Det er nå fem år siden den forferdelige Rana Plaza-ulykken i Bangladesh!
- Ett tusen ett hundre og trettiåtte (1138) mennesker omkom da bygningen som huset tekstilfabrikker, banker og butikker raste sammen!

Sånn ser et utrygt arbeidsliv ut
- uten fagforeninger!
- uten arbeidsmiljølover!
- uten maktfordeling!

- Mange av våre arbeidskamerater rundt i verden har ennå en lang vei å gå for å oppnå et trygt arbeidsliv for alle!
- Fortsatt slåss tekstilarbeiderne i Bangladesh for å få selskapene til å ta helse og sikkerhet på alvor!

- Denne kampen kjenner vi fra vår egen historie!
- Fyrstikkarbeider-jentene på Helsfyr som sleit seg ut i den helseskadelige fosfordampen!
- Tømmerfløterne i Østerdalen som måtte danse etter arbeidsgivernes pipe ute på tømmerstokkene med livet som innsats!
- Gruvearbeiderne i Sulitjelma som måtte starte fagforening ute på et isen fordi bedriften eide alt land på stedet!

Dere!

- Vi har bygget det gode arbeidslivet stein på stein!
- Vi har bygget fagforeninger!
- Fagforeningene ga styrke!
- Styrken ga makt!
- Makt ga rettferdighet!

Målet var et trygt arbeidsliv for alle!

Kjære venner,

- De aller fleste av oss har trygge jobber! Og trygghet i jobben!
- Men alt er ikke som det skal i norsk arbeidsliv!
- Men sist høst var jeg ute og besøkte modige polske ansatte i Norse Production på Sekkingstad utenfor Bergen.
- De streiket for tariffavtale.
- «Vi stiller ikke store krav. Vi vil bare bli behandlet på samme måte som norske arbeidstakere,» sa de.

- De vant den kampen!

Bare for å oppleve at bedriften ble lagt ned og startet opp igjen
- Men da uten tariffavtale og uten fagorganiserte.
- På byggeplassene her i byen opplever folk at faste, trygge jobber er erstattet av innleie og ringevakter og nulltimerskontrakter!
- Sosial dumping har blitt det største hinderet for et trygt arbeidsliv!
- Ikke bare for våre brødre og søstre som har kommet hit for å arbeide.
- Men som opplever å bli utnyttet på det groveste.
- Sosial dumping angår nemlig ikke bare dem det rammer.
- Det angår oss alle!
- Fordi et anstendig arbeidsliv er grunnmuren i velferdsstaten!
- Det handler om tilliten vi har til hverandre i det norske samfunnet.
- Å rokke ved dette truer det fellesskapet som samfunnet vårt er bygget på.
- Sosial dumping, innleie og midlertidighet gjør arbeidslivet utrygt!
- Et slikt arbeidsliv møter ikke morgendagens utfordringer!

- Digitalisering og internasjonal konkurranse vil kreve mer av oss!
- Mer kompetanse!
- Mer samarbeid!
- Et organisert arbeidsliv!

Og dere -

- Vårt svar på sosial dumping kommer aldri til å være å stenge grensene!
- Vårt svar er å heve kravene for hva et trygt arbeidsliv skal være!
- Vårt svar er solidaritet!

Kjære venner!

- Økende forskjeller truer med å rive bort samfunnssolidariteten og tilliten mellom folk både i Norge og ute i verden.
- Siden 2013 har nordmenn som tjener over 10 millioner kroner fått hundre ganger mer i skattekutt enn de som tjener lite.
- Når de 85 rikeste personene i verden eier like mye som den fattigste halvparten - da er det noe alvorlig galt!
- Verden er inne i en ulikhetskrise!
- Norsk Folkehjelp er arbeiderbevegelsens verktøy for internasjonal solidaritet!
- De har kalt årets 1. mai-aksjon «Vi står samlet mot ulikhet!»
- Jeg håper alle vil gi et bidrag til aksjonen!

Kjære venner,

I kampen mot sosial dumping, mot løsarbeid og mot økte forskjeller vet vi at arbeiderbevegelsens styrke ligger i
- vårt antall
- vår representativitet
- vårt samhold!

Våre viktigste verktøy er
- sterke klubber og tillitsvalgte!
- faste ansettelser og trygge jobber!

- Men styrken vår ligger også i at vi klarer å forene faglig kamp med politisk kamp!
- Som her - i denne byen! - erobret venstresida makta ved forrige kommunevalg!

- Det har vi jammen merket resultatene av!
- Sterkere satsing på skole, på omsorg, på barnehager!
- Kommunen har tatt tilbake privatiserte sykehjem og privatisert søppelhenting!
- Hafslund også! Arvesølvet! Pengemaskinen som høyresiden solgte så billig!

- Men ikke minst - Byrådet under Raymonds ledelse har satt en høyere standard for firmaene som skal levere tjenester til Oslo kommune.
- Nå stilles det krav om lærlinger!
- Nå stilles det krav om at skatter og avgifter skal være betalt!
- Nå stilles det krav om færre ledd i kontraktskjeden!
- Nå stilles det krav om ryddige og ordnede forhold!

- I kommune etter kommune er venstresida pådrivere for å stille høyere krav til de som skal levere tjenester til kommunen.
- Sammen bygger vi solidariske kommuner med trygge arbeidsplasser for alle!
- Og jeg kan love, Raymond, at vi skal gjøre vårt for at det rødgrønne byrådet også får fortsette etter valget neste år!

Kjære venner,

I går kveld kom forbundene i kommunesektoren til enighet med KS om et tariffoppgjør som gir økt kjøpekraft for medlemmene!
- Det gir uttelling for kompetanse!
- Og det utjevner lønnsforskjellene mellom kvinner og menn!
- Det viser styrken i fagbevegelsen! Våre tillitsvalgte har gjort en kjempejobb!
- Tidligere har forbundene også forhandlet fram en ny pensjonsavtale for offentlig sektor som gjør at også dagens unge kan se fram til en pensjon å leve av.
- Nå skal medlemmene få si sin mening.

I privat sektor har vi bak oss et tariffoppgjør der vi
- økte kjøpekraften for alle, og mest for de lavtlønte
- tettet hull i AFP-ordningen, og sikret sliterne spesielt
- fikk kraftfulle tiltak mot sosial dumping i industrien.

- Men vi har fortsatt viktige kamper foran oss!
- Dagens tjenestepensjon i privat sektor rammer usosialt!
- Mange av dem som jobber deltid, som jobber i små brøker og som jobber i midlertidige stillinger får en mye dårligere opptjening enn oss andre!
- Men arbeiderbevegelsens styrke ligger i at vi har både en faglig og en politisk arm!
- Nå har Arbeiderpartiet og SV lagt inn forslag om å lovfeste pensjon fra første krone.
- Jeg kan love dere at hvis ikke forslaget får flertall når det behandles i Stortinget til høsten - da skal vi minne alle LOs medlemmer på hva som står på spill ved neste stortingsvalg!
- Ingen skal da være i tvil om at en stemme til de rødgrønne partiene er en stemme for full pensjonsopptjening fra første krone!

- Sånn vinner arbeiderbevegelsen seire i dette landet!
- Når faglig kamp og politisk arbeid går hånd i hånd!
- Sammen skal vi vinne nye seire!
- Sammen skal vi slå ned på sosial dumping, ulovlig innleie og løsarbeid!
- Sammen skal vi bygge et rødere og grønnere Norge!
- Og med et trygt arbeidsliv for alle!

Gratulerer med dagen, og tusen takk for meg!