En enklere hverdag

Kilde: Transkribert fra tv.nrk.no

Nå har Fremskrittspartiet styrt Norge i fire år. Det har gitt mer politi, bedre veier, kortere helsekø og tidenes strengeste asyl- og innvandringspolitikk. Og det hadde ikke skjedd hvis ikke Fremskrittspartiet satt i regjering. Nå går vi til kamp mot eiendomsskatten, en grunnleggende usosial skatt på hjemmet ditt. Vi vil sørge for en varm og verdig eldreomsorg over hele landet. Vi skal fortsette å bygge ut bedre veier. Og vi skal trygge Norge og sørge for en fortsatt streng innvandringspolitikk. Du som velger vet hva som står på spill, og din stemme kan avgjøre. Er du enig med Fremskrittspartiet, så må du stemme på Fremskrittspartiet. Vi tør der andre tier. Godt valg.