Et kongepar som lever med og for folket

Kilde: www.stortinget.no

Deres Majesteter,

Kjære kongefamilie,

Her i Stiftsgårdens hage har det eksotiske møtt det hverdagslige helt siden fru Schøller dyrket sine aprikoser og meloner i orangeriet der borte.

et kongepar som heller lever med og for folket.

Lokaliseringsdebatter er ellers noe av en spesialdistanse her i vårt land, Deres Majestet. Det har Kongen sikkert registrert.

Da Riksforsamlingen på Eidsvoll grunnlovsfestet at Norges fremtidige konger skulle krones i Nidarosdomen, var det ikke kroningen som skapte krangel. Det var valg av åsted.

Beslutningen om at Norges konger skulle krones her i Trondheim, ikke i Oslo eller Bergen, kom naturligvis fordi båndene mellom den norske kongemakten og byen her er sterke og langvarige. De representerer enda en lang og nasjonsbyggende tradisjon.

Fra Olav den hellige til Harald 5. går det en linje som forener kongemakt, statsbygging og kirke, og den kommer sterkest til uttrykk her. Derfor er det også naturlig at tradisjonen føres videre med signinger her i Nidaros, selv om vi ikke lenger kroner våre konger.

I middelalderen reiste kongene rundt til landets fylker for å bli hyllet, og få kongevalget bekreftet på de lokale tingene.

I våre dager er det en annen form for folkelig hyllest som blir Kongen og Dronningen til del, når kongeparet reiser landet rundt i det jeg vet er velkomne og varme møter mellom Deres Majesteter og folket.

Signing og signingsferd hører sammen. Også ved årets jubileum reiser kongeparet landet rundt, slik kong Haakon og dronning Maud gjorde i 1906, kong Olav gjorde i 1958 og Kongen og Dronningen selv gjorde i 1991.

Ingen skal undervurdere den nærhet og de varme følelsesmessige bånd Kongen og Dronningen skaper til sitt folk gjennom sine reiser.

Trondheim er anlagt med paradegate, katedral og kongelig palé. Den er kort sagt en by som er bygget for festligheter, og en selvsagt møteplass mellom kongeparet og folket.

Alt ligger til rette for fest. La oss gripe sjansen!

På vegne av Stortinget ønsker jeg til lykke med 25-årsjubileet og overbringer de beste ønsker for fremtiden.