Oscarshall

Kilde: www.stortinget.no

Kjære kongefamilie,

7. juni er en symbolmettet dag i vårt lands historie. Det er en dato som knytter an til det spesielle forholdet mellom det norske folk og vårt kongehus.

Det samme gjør stedet her - Oscarshall. Stortingets gave til Kongen og Dronningen ved regentjubileet er uttrykk for vår takknemlighet for kongeparets gjerning og virke for landet og dets folk gjennom 25 år. Gaven speiler både regentgjerningen og den tradisjonen den står i.

Lenge har vel Oscarshall vært et litt eksotisk landemerke man ser fra avstand når man reiser forbi. Som en eventyrlig og litt fremmed skapning ligger det der på andre siden av vannet. Med sine tårn, altaner og buer har det satt fantasien i sving hos generasjoner av barn.

Lenger tilbake i tid var derimot Oscarshall hovedstadens viktigste utfluktsmål, og en av byens mest besøkte severdigheter. Det var en del av bybefolkningens liv, og et selvfølgelig stopp på tilreisendes rute.

Det var hit de skandinaviske studentenes fakkeltog gikk i 1855 for å bli mottatt av kong Oscar. Det var her 14.000 borgere av Kristiania feiret bryllupsdagen til Kongens oldeforeldre, prinsesse Louise og kronprins Frederik i 1869. Det var her folk samlet seg til fest når det virkelig gjaldt.

Håpet er at gaven i år skal bidra til å trekke folk til Oscarshall igjen. For Ocarshall har alltid vært ment som et samlingspunkt.

Slik knytter denne gaven an til Oscarshalls formål og opprinnelse. Dette stedet forteller historien om den alltid pågående dialogen mellom konge og folk.

Oscarshall ble bygget for kong Oscar Is regning og av norske håndverkere. Det ble møblert av norske kunsthåndverkere og utsmykket av samtidens fremste norske kunstnere.

Byggingen av kongens lystslott her på Bygdøy åpnet muligheter på hjemmebane for norske kunstnere som ellers søkte ut av landet for å utøve sin kunst og sitt kunsthåndverk. Ikke for at kunsten de skapte skulle være til eksklusiv glede for de få. Ikke bare for at den skulle være et smykke for kongeparet. Men for å løfte frem norsk kunst i samtiden, i en tid da det var langt mellom dem som hadde ressurser til å sette norske kunstnere i virksomhet her hjemme.

Tanken var å gjøre Oscarshall og dets samlinger tilgjengelig for folket. Kong Oscar åpnet det for publikum, og skapte med det et slags samtidskunstmuseum som i dag er blant våre viktigste monumenter over kunsten fra midten på 1800-tallet. Det er kunst som har vært vesentlig for å skape bildet vi har av Norge og oss selv.

Det er mye i Kongen og Dronningens virke som speiles i Oscarshalls fortid. Kunst og kultur er fortsatt en svært viktig del av dialogen mellom regentene og folket.

Den samme interessen for samtidsuttrykket som førte Tidemand, Gude og Frichs verker inn i Oscarshall er tydelig i Dronningens egne utstillinger. Et talende eksempel er den nye glassutstillingen som nå finnes i galleriet her oppe, der også tråden fra kunsthåndverket plukkes opp.

Kong Oscar og dronning Joséphine åpnet sitt slott for publikum. Det samme har Deres Majesteter gjort, til glede for et henrykt publikum hver eneste sommer. Oscarshall var fra begynnelsen tenkt som en arena for kulturopplevelser, som et samlingspunkt og som utfartssted til glede for et bredt publikum.

Hvis Stortingets gave i år bidrar til å trekke publikum tilbake til denne juvelen i byen, vil det glede oss meget.