«Hele folket i arbeid!»

Kilde: www.lo.no

1. mai er en dag for glede, men også for sorg.

Jeg vil starte med å minnes våre kamerater som mistet livet på vei fra jobb på fredag. Våre tanker er hos pårørende, kolleger, selskap og forbund som har mistet noen av sine. Nå må vi la de som skal finne ut hva som har skjedd, få ro til å gjøre det.

La oss minnes de omkomne med ett minutts stillhet!

Kamerater!

I 1933 skrev en lærer fra Flekkefjord et brev til sentralstyret i Det norske Arbeiderparti. Zacharias B. Thorkildsen ville i all beskjedenhet foreslå et nytt slagord for partiet.

«Slagordet var et program i seg selv,» skrev Einar Gerhardsen senere: «Forslaget ble uten videre diskusjon godtatt. Aktuelt, dristig og løfterikt. Noe bedre politisk slagord har man ikke hatt i Norge.»

Slagordet var «Hele folket i arbeid!».

Nå henger det igjen mørke skyer over norsk arbeidsliv. Arbeidsplasser over hele landet forsvinner hver eneste dag! Det er en trussel mot friheten og tryggheten til tusenvis av familier over det ganske land! Det er sløsing med samfunnets ressurser!

Derfor runger det fra alle landets talerstoler i dag:

Arbeid til alle! Det er jobb nummer 1!

For noen uker siden var jeg på bedriften Aibel i Haugesund. De ansatte hadde akkurat fått vite at 150 av dem ville miste jobben. De visste ennå ikke hvem, og usikkerheten var stor.

Samtidig stod Erna Solberg på talerstolen på Høyres landsmøte. Vi fulgte spent med på TV. Kom det noe her, som kunne gi håp og optimisme? Nei, snarere tvert imot!

Statsministeren sa: «Ikke la noen fortelle dere noe annet: Den samlede økonomiske politikken virker nå kraftig for å bekjempe ledigheten.»

Da klaska damene knyttnevene i bordet i vantro og forbannelse!

Vi skal aldri akseptere 135.000 arbeidsledige i Norge! Vi skal aldri lene oss tilbake og si at det ikke er noen krise - bare fordi den ikke merkes så godt her i Oslo. Ennå. Vi ser allerede at ledigheten stiger i flere deler av landet. I flere av Oslos bydeler er den like høy som på Vestlandet.

Vi ønsker å bo i et land der andres krise også er vår krise!

50 arbeidstakere har mistet jobben hver eneste dag siden Høyre og Frp tok over! Skal 50 nye arbeidstakere miste jobben daglig før høyrepartiene kastes ut av regjeringskontorene? For ut skal de, kamerater!

Vi holder ikke regjeringen ansvarlig for oljepris og internasjonale konjunkturer! Men vi holder dem ansvarlige for at de ikke bruker de virkemidlene som kan få folk i arbeid!

Vi vet hva det betyr å ha en styringsdyktig og handlekraftig regjering når kriser treffer oss! Vi så det under finanskrisa i 2009.

Den rødgrønne regjeringen gjorde det som skulle til for å holde ledigheten lav og veksten høy. Ikke for mye, ikke for lite. Ikke for tidlig, ikke for seint. Men på en sånn måte at det overordnede målet kunne nås: Arbeid til alle! Det var jobb nummer én!

Nå har vi en regjering som tvinner tommeltotter! De gjør for lite. De gjør det for seint. Og hvorfor? Fordi de har satt seg et annet mål enn arbeid til alle!

Skattekutt til de rikeste - det er jobb nummer én for denne regjeringen! Men 20 milliarder i skattekutt for de rikeste stanser ikke Høyres største sponsor i å flytte ketchup og Solidox og Lano til Sverige! Skattekutt gir ingen nye jobber. Bare økte forskjeller. Derfor trenger Norge et nytt mannskap! Et mannskap som tar krisa på alvor!

Det verste er at regjeringen synes det er bra det som nå skjer! Vi har en arbeidsminister som mener at den stigende ledigheten vil gi fordeler for Norge. «Man får et push når det butter,» som hun sier. Dere! Det eneste pushet arbeidsfolk på Vestlandet har fått, er et tupp i ræva ut i arbeidsledighet og betalingsproblemer i banken! Det er en katastrofe for den enkelte. Og det er ødeleggende for norsk økonomi.

Det krever lederskap å lose landet gjennom motgang. Og den evnen mangler Erna Solberg! Derfor starter vi nå den lange valgkampen. Valgkampen for et nytt flertall, en ny politikk, og en ny regjering!

Ved kommunevalget sist høst sa velgerne klart fra hva de mente om høyrepolitikk! De sa nei til at velferdsprofittører skal ha sugerør ned i kommunekassene! De sa ja til kommuner som tar vare på sine egne ansatte! De sa fra i Bergen! De sa fra i Tromsø! Vi sa fra i Oslo! For første gang på 18 år fikk vi rødgrønt byråd i hovedstaden!

Det - gode venner - har gitt resultater! Kommunen tar selv ansvar for å drifte eldreomsorgen! Stoppeklokkene i hjemmetjenesten stoppes for godt! Kontrollregimet i Osloskolen kommer under kontroll! Sånn bygger vi tillit fram mot stortingsvalget i 2017!

For et år siden var hundre tusenvis arbeidsfolk samlet i gatene! Vi protesterte mot regjeringens angrep på arbeidsmiljøloven! Vi sa nei til flere midlertidige ansettelser! Vi sa nei til at sjefene skulle få mer makt over fritida vår! Vi sa nei til mer søndagsarbeid! Nå angripes faglige rettigheter på bred front!

Regjeringen går løs på hardtarbeidende og lavlønnede renholdere i Forsvaret, og setter jobbene deres ut på anbud! Regjeringen vil bryte ned det rettferdige lønnssystemet i staten - det skal de ikke lykkes med!

I flere havnebyer langs kysten slåss havnearbeiderne en knallhard kamp for retten til tariffavtale. Vi forventer at det nye byrådet i Oslo gjør alt som står i deres makt for å bringe de uverdige forholdene i Oslo Havn til opphør! Sjøfolk i innenriksfart opplever å bli satt på land når de blir utkonkurrert av båter med utenlandsk flagg og lave lønninger! Og regjeringen åpne for at Norwegian kan bedrive sosial dumping i luftfarten. Vi skal stå opp imot regjeringens og arbeidsgivernes angrep på faglige rettigheter - til lands og til vanns og i lufta med!

Vi kan slå tilbake og vi skal slå tilbake! Handel og Kontor slo tilbake da Expert ville erstatte tariffavtaler med husmannskontrakter i sine butikker! Fagbevegelsen, miljøbevegelsen og kirken stod sammen om å beholde søndagen som en annerledes dag. Og vi vant!

Slik de streikende havnearbeiderne skal vinne fram med det selvsagte kravet om tariffavtale!
Slik de streikende hotell- og restaurantansatte skal vinne fram med kravet om lokale lønnsforhandlinger og en anstendig lønn!

På årets 1. mai sender arbeidsfolk i hele Norge en klar beskjed! 77 prosent av industriarbeidelønn - det er alt for lite! Derfor har våre streikende kamerater vår fulle støtte i dag!

Fagbevegelsen har brukt hele sin historie på å slåss for full likestilling mellom kvinner og menn! Vi måtte slå tilbake regjeringens angrep på abortloven. Vi skal slå tilbake angrepet på likestillingsloven. Vi vant fram med retten til hel stilling. Vi skal vinne fram med kravet om lik lønn for likt arbeid! Vi krever arbeid til alle - og en lønn å leve av!

Årets 1. mai-aksjon fra Norsk Folkehjelp handler om å hjelpe mennesker på flukt. Jeg håper alle som er her i dag vil støtte opp om aksjonen. Av alle verdens flyktninger kommer bare en brøkdel hit til Norge. De skal vi også møte med solidaritet, varme og ansvarlighet.

Da beboerne rundt Alexander Kiellands plass fikk beskjed om at Ila Hybelhus skulle bli asylmottak, svarte de: «Hva kan vi gjøre? Hvordan kan vi hjelpe?»De er et ekspemel for oss alle!

Flyktningene skal skaffes et hjem. En skoleplass. En jobb. De skal bli fullverdige medlemmer av det norske samfunnet! Med rettigheter og plikter som alle oss andre! Vi skal ikke skape noe B-arbeidsmarked for flyktningene! Vi skal skape arbeidskamerater, naboer og venner! Da kan vi ikke sette grupper opp mot hverandre, og la dem konkurrere om hvem som vil arbeide for lavest lønn.

Den økonomiske krisa og flyktningsituasjonen kaller på ansvar! Og ansvar er noe vi i fagbevegelsen kan noe om! I tariffoppgjør etter tariffoppgjør sørger vi for at arbeidstakerne får sin del av kaka - uten at vi streiker oss ut av arbeidsplassene. Så også i dette oppgjøret! Men vi kan ikke være alene om å ta ansvar. Den ansvarsfraskrivelsen regjeringen står for - når det gjelder arbeidsledighet eller flyktninger - kan vi ikke leve med.

«Hele folket i arbeid!»

Gratulerer med dagen! Ha en god 1. mai!