Et samfunnsmenneske

Kilde: www.regjeringen.no

Vi minnes i dag en klok politiker og et fint menneske. Det er i stor respekt jeg på vegne av Regjeringen bærer fram en siste hilsen og takk til Jan P. Syse. Helt siden ungdommen brukte han sine evner og krefter for samfunnet - som studentpolitiker, stortingsrepresentant, statsråd og statsminister.

Jan P. Syse var ikke bare høyt respektert som politiker. Han vant oss som mennesker og venner over partigrensene med sin humørfylte og innsiktsfulle opptreden. Han var personifiseringen av vennlighet og høflighet i politikken.

Derfor ble han også en brobygger og samarbeidspolitiker. Når hans regjering ikke kunne holde sammen, skyldtes det ikke Syses personlige egenskaper. Det var særlig Europa-spørsmålet som splittet folk og politikere - en splittelse som selv ikke Syses samarbeidsevner kunne bygge bro over.

Rotfestet i konservatismen var Jan P. Syses viktigste anliggende, balansering av makt, og beskyttelse av enkeltmenneskets frihet og integritet. Og han fikk nok selv bekreftet nødvendigheten av sitt sterke forsvar for enkeltmenneskets integritet, når begivenhetene rullet på i et samspill mellom politikk og medier. Dette uten at de nødvendige motforestillinger og korreksjoner var til stede.

Våre tanker går først og fremst til familien. Men Jan P. Syse etterlater seg også savn og tomrom i et politisk arbeid som har et stort behov for mer historisk forankring, sterkere idemessig begrunnelse og et perspektiv som strekker seg lenger enn til dagen i dag.

På sett og vis ble Jan P. Syse litt gammeldags i en tid preget av et så høyt tempo og økende overflatiskhet. Men det er bare tilsynelatende. For under overflaten merker man at det i de fleste politiske partier er et økende behov for forankring og begrunnelse.