Velkommen hjem

Kilde: Transkribert fra radioopptak på www.nb.no

ed så vidt jeg vet cirka 3000. Og jeg tror også dere vil merke at menneskene her hjemme er blitt nedslitt. Jeg tenker dere vil komme til å merke de samme vanskeligheter som de som er vendt tilbake fra fengsler og konsentrasjonsleirer, de som er vendt tilbake fra utlendighet og som er dukket opp fra en tilværelse under jorden her hjemme har møtt. Det kan bli vanskelig på mange måter å innpasse seg i forholdene her.Men jeg tror og jeg håber at dere også vil merke at viljen hos oss alle til å bygge opp igjen det som er ødelagt, viljen til å bøte på de sårene som er slått, og viljen til å bevare og kjempe for det som vi mener er rett og riktig, er vokset i denne tiden. Det er meget arbeide som trenges i den tiden som kommer, det trenges at vi alle legger godviljen og samarbeidsviljen til.

Jeg vil da ønske dere alle hjertelig velkommen tilbake til landet. Også vil jeg ønske dere lykke til.