Venstre gjør en forskjell

Kilde: Transkribert fra www.tv.nrk.no