Vi kommer lengst i fellesskap

Kilde: Transkribert fra tv.nrk.no

at vi kommer lengst i fellesskap. Da må vi bruke de store mulighetene fellesskapet gir - til å bidra til å skape arbeidsplasser, til å ansette lærere og pleiere, gjøre barnehagen og eldreomsorgen bedre, og satse på bane og miljøvennlige busser. Nå stiger ledigheten. Da må vi handle, ikke vente og se. Da må vi investere, ikke bruke pengene på store, usosiale skattekutt. Nå står mye på spill. Din stemme avgjør. Bruk den. Stem Arbeiderpartiet.