Løft menneskeverdet!

Kilde: Transkribert fra www.tv.nrk.no

KrF har ved dette valget vært opptatt av oppvekst og eldre:
- Vi vil ha flere lærere for å hjelpe elevene med å få en god start.
- Vi vil gi de eldre en verdig alderdom der det er tid til den enkelte.
Og mange har fått med seg vårt engasjement for fortsatt søndagsfri; en god og annerledes dag. Det avgjøres ved dette valget her.
Men det er én sak som overskygger alt ved dette valget:
Det er voksne og barn på vei fra nød, lidelse og redsel.
Vi ser et fantastisk engasjement i Norge. For enkeltmennesket.
Vi ser hvilke verdier landet vårt er bygd på.
Og det er noen ord som alltid vil bli stående:
Det du vil at andre skal gjøre mot deg, det skal du gjøre mot dem.
Løft menneskeverdet!
Godt valg!