Hanna E. Marcussen

Taler

  • Langsiktighet i politikken

  • Et bærekraftig samfunn

  • Å redde verden