Francis Sejersted

Taler

  • I humanitetens og fredens tjeneste

  • Vilje til forsoning

  • Å lindre nøden og bekjempe lidelsene

  • Uforanderlig vrangvillighet

  • Brobyggere

  • Et korrektiv til virkeligheten