Christian Frederik

Taler

  • Kongens Tale ved Storthingets Aabning

  • Trontale

  • Edsavleggelse